ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 19/07/2021

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 Γράφτηκε από τον/την ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

21/07/2021                                                                                                                  www.seona.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ

02/05/2016

ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

03/05/2016

30/05/2016

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/06/2016

30/10/2016

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/11/2016

02/11/2016

ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

03/11/2016

30/11/2016

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/12/2016

31/12/2016

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/01/2017

02/05/2017

ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

03/05/2017

30/05/2017

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/06/2017

30/10/2017

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/11/2017

02/11/2017

ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ

03/11/2017

30/11/2017

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/12/2017

30/06/2018

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/07/2018

30/09/2018

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

01/10/2018

ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΕ

Σχετικές:  α)  Α3/οικ. 59480/7072/25-07-2019 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΨΝ9Ρ465ΧΘΞ-2Ξ2) ΥΜΕ                          

                  β)  Α3/27145/2997/02-06-2020 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΩ7Υ465ΧΘΞΙ0Χ) ΥΜΕ

                  γ) Α3/Οικ. 51281/6094/27-08-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΗΥΝ465ΧΘΞ-6ΣΓ) ΥΜΕ

                  δ) Δ30/Α3/51508/26-02-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 93ΒΒ465ΧΘΞ-ΓΓΑ) ΥΜΕ

                  ε) Δ30/Α3/195233/19-07-2021 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΔΑ4465ΧΘΞ-Θ7Ρ) ΥΜΕ