ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΣ

Κατηγορία: Εξερχόμενα Έγγραφα Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΕΟ.

03/01/2021

 

Η σπουδαιότητα των αποφάσεων, επιβάλει τουλάχιστον την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του ανώτερου οργάνου της ΠΟΕΟ με τηλεδιάσκεψη κατά τα πρότυπα διεξαγωγής των Διοικητικών Συμβουλίων της ΠΟΕΟ τα οποία γίνονται και ισχύουν οι αποφάσεις τους κανονικά.

Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 15 παρ.3 αιτούμαι την σύγκληση ΓΣ με τα παρακάτω θέματα.

  1. Συζήτηση και έγκριση μέσω ψηφοφορίας από το σώμα, των προτάσεων του κλάδου που αφορούν το ΠΔ 208/2002, επί των άρθρων αλλά και επί της αρχής.
  2. Ενημέρωση αναφορικά με τα πεπραγμένα και το πόρισμα της επιτροπής που έχει αναλάβει την αναμόρφωση του νέου νομοσχεδίου για την εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών.

Συναινώ και συνυπογράφω το παρόν κοινό αίτημα και παρακαλώ να με προσμετρήσετε στην συμπλήρωση του αριθμού των αντιπροσώπων που απαιτούνται από το καταστατικό μας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3 για την σύγκληση της ΓΣ των αντιπροσώπων της ΠΟΕΟ. Το παρών αίτημα είναι καταστατικό δικαίωμα μου, απολύτως θεσμικό και σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για την πορεία διεκπεραίωσης του παρών αιτήματος μου σε κάθε περίπτωση.

Παρακαλώ για τις δίκες σας ενέργειες.