ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕΟ με γνήσιο υπογραφής

Κατηγορία: Εξερχόμενα Έγγραφα Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 Γράφτηκε από τον/την ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προς ΠΟΕΟ 13/01/2021

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του καταστατικού της ΠΟΕΟ, όταν το 1/5 των αντιπροσώπων των μελών υποβάλλει κοινή αίτηση, υποχρεωτικά γίνεται σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όπως ορίζεται με καταστατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με το καταστατικό έπρεπε μέχρι σήμερα 13/01/2021 να έχετε κοινοποιήσει σε όλα τα μέλη την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων που είστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσετε.

Επειδή είναι σαφές πλέον σε όλους ότι παρόλο που είστε υποχρεωμένοι δεν πρόκειται να συγκαλέσετε ΓΣ, επικαιροποιούμε το αίτημα και ζητούμε την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Σας θυμίζουμε ότι η 03/01/2021 είναι η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, που σημαίνει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η συνέλευση πρέπει να γίνει έως την 23/01/2021.

 

Το ΣΕΟΝΑ ανέλαβε να συγκεντρώσει και να σας αποστείλει ξανά το κοινό αίτημα σαν επανάληψη του εγγράφου της 03/01/2020 το οποίο δεν λάβατε υπόψιν.

Επειδή η συνυπογραφή κοινής αίτησης είναι αδύνατον να επιτευχθεί με φυσική παρουσία των αντιπροσώπων σε αυτήν την συγκυρία, σας αποστέλλουμε επανάληψη της αρχικής αιτήσεως μας ψηφιακά, με κοινό κείμενο, που περιλαμβάνει σύμφωνα με το καταστατικό, τα θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η κοινή αίτηση αυτή υποβάλλεται προς το ΔΣ της ΠΟΕΟ, από το κάθε μέλος ξεχωριστά με γνήσιο υπογραφής με ψηφιακή πιστοποίηση από το gov.gr. ή με γνήσιο υπογραφής από δημόσια υπηρεσία.

H αίτηση κάθε αντιπροσώπου είναι προσωπική και αδιαμφισβήτητη, οπότε πρέπει να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου και εννοείται να υπάρξει απάντηση σε κάθε έναν αντιπρόσωπο ξεχωριστά. Μην απαντήσετε συνολικά στο ΣΕΟΝΑ.

Για την περίπτωση που δεν έχετε στο μητρώο σας τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων αντιπροσώπων μπορείτε να τα βρείτε στην κάθε αίτηση.

Με δεδομένο ότι ήδη η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων στο ΥΜΕ έχει παραταθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα υπάρχει επαρκής χρόνος για την διεκπεραίωση της ΓΣ, σας προτείνουμε την Δευτέρα 18/01/2021 ως ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης. Το σωματείο της Ανατολικής Αττικής έχει δηλώσει ότι μπορεί να αναλάβει την διαδικασία.

Παραμένουμε εν αναμονή των υποχρεωτικών καταστατικών διαδικασιών.

 

Σας ευχαριστούμε.